Home > Aktørar > Organisasjonar > Article

Norsk Lur- og Bukkehornlag

NLB-beskjært

Laget har som formål å samle utøvere, tilvirkere og sympatisører for å fremme utøvelsen av, samt utbre kjennskap til de tradisjonsrike folkelige blåseinstrumenter lur og bukkehorn. www.lurogbukkehorn.org

 


| E-mail this | Print this |